PARAPIJŲ ABICĖLINIS SĄRAŠAS

Parapijos Dekanatai
Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Merkinės
Alytaus šv. Liudviko parapija Alytaus
Alovės Švč. Trejybės parapija Alytaus
Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapija Elektrėnų
Aukštadvario šv. Domininko bažnyčia Elektrėnų
Babriškių šv. arkang. Mykolo parapija Merkinės
Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo parapija Širvintų
Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija Elektrėnų
Bijutiškio šv. Onos parapija Molėtų
Birštono šv. Antano Paduviečio parapija Birštono
Butrimonių Išganytojo parapija Alytaus
Čiobiškio šv. Jono Krikštytojo parapija Širvintų
Darsūniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Kaišiadorių
Daugų Dievo Apvaizdos parapija Alytaus
Dubingių šv. Jurgio parapija Molėtų
Dusmenių šv. apašt. Simono ir Judo Tado parapija Elektrėnų
Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapija Elektrėnų
Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija Kaišiadorių
Gelvonų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija Širvintų
Giedraičių šv. Baltramiejaus parapija Molėtų
Inturkės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Molėtų
Jiezno šv. arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo parapija Birštono
Joniškio šv. apašt. Jokūbo parapija Molėtų
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija Kaišiadorių
Kalvių šv. Antano Paduviečio parapija Kaišiadorių
Kazokiškių Švč. M. Marijos Nugalėtojos parapija Elektrėnų
Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija Širvintų
Kiauklių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija Širvintų
Kietaviškių Švč. Trejybės parapija Elektrėnų
Kirdeikių šv. Jono Krikštytojo parapija Molėtų
Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapija Širvintų
Krivonių šv. Antano Paduviečio parapija Kaišiadorių
Kruonio Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija Kaišiadorių
Kuktiškių šv. Jono Krikštytojo parapija Molėtų
Labanoro Švč. M. Marijos Gimimo parapija Molėtų
Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Merkinės
Molėtų šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Molėtų
Musninkų Švč. Trejybės parapija Širvintų
Nedzingės Švč. Trejybės parapija Merkinės
Nemajūnų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija Birštono
Nemunaičio Švč. M. Marijos Gimimo parapija Merkinės
Onuškio šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo parapija Elektrėnų
Palomenės šv. arkang. Mykolo parapija Kaišiadorių
Paparčių šv. vysk. Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija Kaišiadorių
Perlojos Švč. M. Marijos ir šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija Merkinės
Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Alytaus
Punios šv. apašt. Jokūbo parapija Alytaus
Pusnės šv. Juozapo Globos parapija Molėtų
Ryliškių šv. Monikos parapija Merkinės
Saldutiškio šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija Molėtų
Semeliškių šv. Lauryno parapija Elektrėnų
Senosios Varėnos šv. arkang. Mykolo parapija Merkinės
Skudutiškio Švč. Trejybės parapija Molėtų
Stakliškių Švč. Trejybės parapija Birštono
Stirnių šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapija Molėtų
Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo parapija Molėtų
Šešuolėlių Švč. M. Marijos Visų Malonių Tarpininkės parapija Širvintų
Šešuolių šv. Juozapo parapija Širvintų
Širvintų šv. arkang. Mykolo Širvintų
Užuguosčio šv. apašt. Petro ir Pauliaus Birštono
Videniškių šv. Lauryno parapija Molėtų
Vievio šv. Onos parapija Elektrėnų
Vilūnų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija Kaišiadorių
Vytautavos šv. Antano Paduviečio parapija Elektrėnų
Zibalų šv. Jurgio parapija Širvintų
Žaslių šv. Jurgio parapija Kaišiadorių
Želvos šv. Ignaco Lojolos parapija Širvintų
Žiežmarių šv. apašt. Jokūbo parapija Kaišiadorių
Žilinų šv. Antano Paduviečio parapija Merkinės