Elektrėnų dekanatas

Elektrėnų dekanato žemėlapis
Dekanas – mons. Jonas SABALIAUSKAS (Elektrėnai)


Parapijos ir kunigai

AUKŠTADVARIS. Kristaus Atsimainymo (Parapijos svetainė)
Pušyno g. 2a, Aukštadvaris, 21254 Trakų r., tel. 8 528 50 700

Pamaldų laikas sekmadienį - 11 val. (žr. parapijos svetainę)
Kleb. Juozas BAKŠYS 1975 08 18*1999 09 05*2020 07 01
Pušyno g. 2, Aukštadvaris, 21254 Trakų r., mob. + 370 611 54 406, el. paštas: juozas.baksys@gmail.com

AUKŠTADVARIS. Šv. Domininko bažnyčia (rektoratas)
Technikumo g. 2, Aukštadvaris, 21253 Trakų r.

Rekt. Juozas BAKŠYS *2020 07 01
(Pušyno g. 2)

BEIŽIONYS. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo
Beižionys, 21320 Elektrėnų sav.

Pamaldų laikas sekmadienį - 12 val.
Aptarnauja - kleb. Gediminas MIELDAŽIS *2020 07 01 (Semeliškės)

DUSMENYS. Šv. apašt. Simono ir Judo Tado
Dusmenų g. 9, Dusmenys, 21231 Trakų r.

Pamaldų laikas sekmadienį - 14 val.
Aptarnauja - kleb. Virgilijus BALNYS *2020 07 01 (Butrimonys)

ELEKTRĖNAI. Švč. M. Marijos, Kankinių Karalienės (Parapijos svetainė)
Atgimimo a. 1, 26128 Elektrėnai, tel. 8 528 39 608, mob. +370 601 75206

Pamaldų laikas sekmadienį - 10 ir 12 val. (žr. parapijos svetainę)
Kleb. mons. Jonas SABALIAUSKAS 1957 09 24*1984 05 27*1989 04 27

Elektrėnų dekanato dekanas
Atgimimo a. 3, 26128 Elektrėnai, mob. +370 619 69 159, el. paštas: sabaliauskas.jonas@gmail.com

Vik. teol. lic. Gintas PETKEVIČIUS 1992 04 10*2020 07 05*2022 05 01
Policijos kapelionas
Atgimimo a. 3, 26128 Elektrėnai, mob. +370 629 48 206
Koplyčia Abromiškėse

KAZOKIŠKĖS. Švč. M. Marijos Nugalėtojos
Bažnyčios g. 22, Kazokiškės, 21354 Elektrėnų sav.

Pamaldų laikas sekmadienį - 13.15 val.
Aptarnauja - kleb. Alfonas KELMELIS *2005 04 11 (Vievis)

KIETAVIŠKĖS. Švč. Trejybės
Bažnyčios g. 42, Naujosios Kietaviškės, 1412 Elektrėnų sav.

Pamaldų laikas sekmadienį - 12 val.
Aptarnauja - kleb. mons. Jonas SABALIAUSKAS *2021 11 30 (Elektrėnai)

ONUŠKIS. Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo
Mokyklos g. 2A, Onuškis, 21214 Trakų r., tel. 8 528 62 262

Pamaldų laikas sekmadienį - 11 val.
Kleb. Algimantas GAIDUKEVIČIUS 1974 11 25*2005 07 31*2007 06 05
K.Petrausko a. 18, Onuškis, 21214 Trakų r., mob. +370 611 39 901, el. paštas: a.gaidukevicius@gmail.com

SEMELIŠKĖS. Šv. Lauryno
Užupio g. 22, Semeliškės, 21301 Elektrėnų sav.

Pamaldų laikas sekmadienį - 10 val.
Kleb. Gediminas MIELDAŽIS 1971 08 05*1996 12 26*2020 07 01
Užupio g. 24, Semeliškės, 21301 Elektrėnų sav., mob. +370 620 46 267, el. paštas: tamosioto@gmail.com

VIEVIS. Šv. Onos (Parapijos svetainė)
Bažnyčios g. 16, Vievis, 21377 Elektrėnų sav., tel. 8 528 26 304

Pamaldų laikas sekmadienį - 10 ir 11.30 val. (žr. parapijos svetainę)
Kleb. Alfonsas KELMELIS 1963 06 05*1990 05 27*2005 04 11
Ežero g. 9, Vievis, 21377 Elektrėnų sav., mob. +370 688 12 210, el. paštas: alf_kelmelis@hotmail.com
Vik., teol. lic. Povilas TEKORIUS 1981 04 05*2006 10 07*2011 09 27
Vilniaus g. 40, Vievis, 21377 Elektrėnų sav., mob. +370 672 53 515

VYTAUTAVA. Šv. Antano Paduviečio
Vytautava, Antakalnio pšt., LT-21190 Trakų r.

Pamaldų laikas sekmadienį - 9 val.
Aaptarnauja - kleb. Juozas BAKŠYS *2020 07 01 (Aukštadvaris)
Koplyčia Panosiškėse