Dekanatai ir parapijos

Kaišiadorių vyskupija suskirstyta į 7 dekanatus ir 68 parapijas; 1 bažnyčia turi rektorato teises; kai kurios parapijos turi koplyčias, įkurtas atokesnėse nuo parapijų bažnyčių vietovėse, kad tikintiesiems būtų patogiau dalyvauti šv. Mišiose ir kitose pamaldose.

Alytaus dekanatas

Dekanas – mons. Vincas BAUBLYS (Pivašiūnai)
Trakų g. 25, Pivašiūnai, LT-64482 Alytaus r.

Birštono dekanatas

Dekanas – mons. Jonas DALINEVIČIUS (Birštonas)
Birutės g. 12a, LT-59217 Birštonas

Elektrėnų dekanatas

Dekanas – mons. Jonas SABALIAUSKAS (Elektrėnai)
Atgimimo a. 3, LT-26001 Elektrėnai

Kaišiadorių dekanatas

Dekanas – mons. Rimvydas JURKEVIČIUS (Kaišiadorys)
Brazio g. 6a, LT-56121 Kaišiadorys

Merkinės dekanatas

Dekanas – kun. bažn. t. dr. Robertas RUMŠAS (Merkinė)
Kard. V. Sladkevičiaus g. 9, Merkinė, LT-65336 Varėnos r.

Molėtų dekanatas

Dekanas – mons. Kęstutis KAZLAUSKAS (Molėtai)
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, LT-33100 Molėtai

Širvintų dekanatas

Dekanas – kun. Leonas KLIMAS (Širvintos)
Vilniaus g. 108, LT-19126 Širvintos