Seminaristai

Jaunuoliai ir vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, nukreipiami studijoms į Vilniaus šv. Juozapo arba Kauno kunigų seminarijas, Metropolijų centruose. 2017-18 mokslo metais kunigystei ruošiasi 3 asmenys.

Plačiau žiūrėti -
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Kauno kunigų seminarija