Seminaristai

Jaunuoliai ir vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, nukreipiami studijoms į Vilniaus šv. Juozapo arba Kauno kunigų seminarijas, Metropolijos centruose. 2016 m. kunigystės šventimai suteikti 1 asmeniui ir 1 asmuo ruošiasi kunigystei.

Plačiau žiūrėti -
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Kauno kunigų seminarija