Konsultorių kolegija ir Kunigų taryba (sudaryta 2017 m.)

Konsultorių kolegija:

 • mons. Jonas DALINEVIČIUS,
 • mons. Rimvydas JURKEVIČIUS
 • kun. Rolandas BIČKAUSKAS,
 • kun. Rokas PUZONAS,
 • kun. bažnt. t. lic. Gediminas TAMOŠIŪNAS.

Kunigų taryba:

 • Kunigų išrinkti tarybos nariai:
 • mons. Vincas BAUBLYS,
 • kun. Rolandas BIČKAUSKAS,
 • kun. Alfonsas KELMELIS,
 • kun. Rokas PUZONAS,
 • kun. bažn. t. lic. Gediminas TAMOŠIŪNAS
 • Vyskupo paskirti tarybos nariai:
 • mons. Jonas DALINEVIČIUS,
 • mons. Rimvydas JURKEVIČIUS,
 • mons. Kęstutis KAZLAUSKAS,
 • mons. Jonas SABALIAUSKAS,
 • kun. Algirdas AKELAITIS,
 • kun. bažn. t. dr. Robertas RUMŠAS.