Šeimos centras

Veikla

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro tikslas – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės principais. Centras organizuoja parengimo Santuokos sakramentui užsiėmimus – kursus dekanatuose, konferencijas, seminarus, taip pat vykdo įvairias krikščioniškų šeimų programas.

INFORMACIJA SUŽADĖTINIAMS

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo ne vėliau kaip prieš tris mėnesius kreiptis į vieno iš besituokiančiųjų parapiją.

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centre ruošiami sužadėtiniai pagal rengimo Santuokos sakramentui programą „Dviem yra geriau negu vienam... Jeigu vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti" (Koh 4, 9- 10).

Parengimo tikslas – padėti sužadėtiniams atsakingai apsispręsti ir pasirengti Santuokos sakramentui: * Sudaryti sąlygas sužadėtiniams geriau pažinti save ir vienas kitą Katalikų Bažnyčios mokymo šviesoje. * Padėti sužadėtiniams suvokti, jog jų santuoka yra vienintelė ir amžina. * Padėti sužadėtiniams suvokti Dievo, savo, sutuoktinio, jų tėvų, būsimų vaikų vaidmenį ir svarbą šeimoje.

Kursai Kaišiadoryse vyksta Šeimos centre, adresas: Birutės 9. Būtina išankstinė registracija telefonu - 8 346 52 201 arba 8 686 65 189.

 Kurija ir Tribunolas   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Kitos įstaigos