Katechetikos centras

  Birutės g. 9
  LT-56124 Kaišiadorys
  Tel./faks. (346) 5 40 73
  El. paštas katechetikos.c@ks.lcn.lt

   Vadovė – Rita PANKIENĖ, mob. tel. (618) 75 654

   Metodininkė – s. Jurgita JAGMINAITĖ FMA

  Veikla

  Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras, įsteigtas 1990 m., koordinuoja tikybos mokytojų darbą, analizuoja ir skleidžia tikybos mokymo patirtį, rūpinasi tikybos mokytojų dvasiniu ugdymu bei kvalifikacijos kėlimu, bendradarbiauja su Lietuvos katechetikos centru, miestų ir rajonų švietimo institucijomis rengiant pedagogus atestacijai, rengia seminarus ir teikia metodinę pagalbą parapinės katechezės tema.

 Kurija ir Tribunolas   •   Caritas   •   Jaunimo centras   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Kitos įstaigos