Alytaus dekanatas

Alytaus dekanato žemėlapis

Dekanas – mons. Vincas BAUBLYS (Pivašiūnai)


Parapijos ir kunigai

ALYTUS. Šv. Liudviko
Panemuninkėlių g. 7, 62260 Alytus, tel. 8 315 50 044

Kleb. Valdas BELECKAS 1974 08 06*1998 08 15*2006 04 21
Panemuninkėlių g. 6, 62265 Alytus, mob. + 370 613 44 000
Koplyčia Venciūnuose

ALOVĖ. Švč. Trejybės
Alovė, 64117 Alytaus r., tel. 8 315 43 234

Kleb. mons. Stanislovas STANKEVIČIUS 1934 05 12*1963 04 10*1976 02 24
Alovėlės g. 30, Alovė, 64117 Alytaus r.

BUTRIMONYS. Išganytojo
Butrimonys, 64428 Alytaus r., tel. 8 315 61 344

Kleb. Juozas BAKŠYS 1975 08 18*1999 09 05*2009 08 20
Margirio g. 15, Butrimonys, 64428 Alytaus r., mob. + 370 611 54 406

DAUGAI. Dievo Apvaizdos
Maironio g. 6, Daugai, 64141 Alytaus r., tel. 8 315 69 152

Kleb. Vidas JELINSKAS 1970 01 04*1996 12 26*2002 07 03
Savanorių g. 17, Daugai, 64142 Alytaus r., mob. + 370 687 19717
Rez. mons. Juozas DABRAVOLSKAS 1938 10 09*1967 05 24*2015 06 18
Dzūkų g. 21, Daugai, 64143 Alytaus r.
Koplyčia Bukaučiškėse

PIVAŠIŪNAI. Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (piligriminės šventovės ir parapijos svetainė)
Pivašiūnai, 64482 Alytaus r., tel. 8 315 29 344

Kleb. dek. mons. Vincas BAUBLYS 1955 08 01*1993 05 31*1994 04 25
Mob. + 370 699 12 696
Koplyčia Eičiūnuose

PUNIA. Šv. apašt. Jokūbo
Kauno g. 1, Punia, 64401 Alytaus r., tel. 8 315 68 680

Kleb. soc. m. mgr. Vytas SABALIAUSKAS 1962 05 17*1988 05 29*2006 05 23
Margirio g. 73, Punia, 64401 Alytaus r.
Koplyčia Norgeliškėse