Dekanatai ir parapijos

Kaišiadorių vyskupija suskirstyta į 7 dekanatus ir 68 parapijas; 1 bažnyčia turi rektorato teises; kai kurios parapijos turi koplyčias, įkurtas atokesnėse nuo parapijų bažnyčių vietovėse, kad tikintiesiems būtų patogiau dalyvauti šv. Mišiose ir kitose pamaldose.

Alytaus dekanatas

Dekanas – mons. Vincas BAUBLYS (Pivašiūnai)
Pivašiūnai, LT-64482 Alytaus r., tel./faks. (315) 2 93 44, mob. tel. (699) 1 26 96

Birštono dekanatas

Dekanas – mons. Jonas DANILEVIČIUS (Birštonas)
Birutės g. 12a, LT-59217 Birštonas
Tel./faks. (319) 5 62 50, mob. tel. (610) 12656

Elektrėnų dekanatas

Dekanas – mons. Jonas SABALIAUSKAS (Elektrėnai)
Atgimimo a. 3, LT-26001 Elektrėnai
Tel./faks. (528) 3 96 08, mob. tel. (685) 09388

Kaišiadorių dekanatas

Dekanas – mons. Rimvydas JURKEVIČIUS (Kaišiadorys)
Brazio g. 6a, LT-56121 Kaišiadorys
Tel./faks. (346) 5 24 04, mob. tel. (615) 29005

Merkinės dekanatas

Dekanas – kun. bažn. t. dr. Robertas RUMŠAS (Merkinė)
Liepų g. 9, Merkinė, LT-65336 Varėnos r.
Tel./faks. (310) 5 73 71, mob. tel. (699) 97012

Molėtų dekanatas

Dekanas – mons. Kęstutis KAZLAUSKAS (Molėtai)
Darbo g. 3, LT-33100 Molėtai
Tel./faks. (383) 5 25 37, mob. tel. (698) 05130

Širvintų dekanatas

Dekanas – kun. Leonas KLIMAS (Širvintos)
Vilniaus g. 108, LT-19126 Širvintos
Tel./faks. (382) 5 24 57, mob. tel. (611) 43915